Notícies

RSS
 • 2018-03-22 09:30:54

  DECRET LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_TRIBUNAL_DATA EXAMEN

  DECRET LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS_TRIBUNAL_DATA EXAMEN

  Atenció, ja podeu consultar la llista provisional d'admesos i exclosos, la composició del tribunal qualificador i la data d'examen corresponent al procés de selecció d'una plaça d'Arquitecte Tècnic aquí [+]

 • 2018-03-07 13:04:41

  CONCRECIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI INTERÍ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, ARQUITECTE TECNIC, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA

  ATENCIÓ consulteu les concrecions que s'han realitzat referides a les bases especifiques de la convocatòria d'una plaça de funcionari interí i creació d'una borsa de treball , Arquitecte Tècnic, grup de classificació A2, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, cliqueu aquí [+]

 • 2018-02-14 10:47:29

  Plaça d'arquitecte tècnic (1). Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter funcionari interí.

  Plaça d'arquitecte tècnic (1). Bases i convocatòria. Concurs oposició. Caràcter funcionari interí.

  Podeu consultar les bases i la convocatòria aquí [+]

 • 2018-02-05 14:51:02

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ TARRAGONA

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2016

  CULTURA:

  EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS

  ACTUACIÓ: REHABILITACIÓ LOCALS PER LES ASSOCIACIONS

  PRESSUPOST: 8.992,60€

  IMPORT CONCEDIT: 5.194,59€

  [+]

 • 2018-01-19 11:48:42

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PAM 2017 – PROGRAMA D’INVERSIONS

  ACTUACIÓ: ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CARRER SANTA MADRONA

  PRESSUPOST: 87.207,76€

  IMPORT CONCEDIT: 82.847,37€

  [+]

 • 2018-01-19 11:47:16

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PAM 2017 – PROGRAMA D’INVERSIONS

  ACTUACIÓ: TANCA DE LA PISTA DE FUTBOL SALA

  PRESSUPOST: 27.221,88€

  IMPORT CONCEDIT: 24.499,69€

  [+]

 • 2018-01-19 11:46:06

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PAM 2017 – PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS

  IMPORT CONCEDIT: 86.875,94€

  [+]

 • 2018-01-10 15:23:37

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D’EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

  ACTUACIÓ: ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES I EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER ADAPTAR L’ENS A L’ADM. ELECTRÒNICA

  PRESSUPOST: 3.107,13€

  IMPORT CONCEDIT: 2.787,35€

  [+]

 • 2018-01-10 15:21:32

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PROGRAMA ESPECIFIC D’OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS

  ACTUACIÓ: MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A PART DEL CASC URBÀ

  PRESSUPOST: 8.621,74€

  IMPORT CONCEDIT: 8.190,65€

  [+]

 • 2018-01-10 14:54:10

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

  LINIA: REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ I CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS

  ACTUACIÓ: CONTRACTE ANUAL ELIMINACIÓ ANIMALS PERIDOMÈSTICS

  PRESSUPOST: 4.154,85€

  IMPORT CONCEDIT: 2.311,43€

  [+]

 • 2018-01-10 14:47:20

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2017

  PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER SEGURETAT A ZONES DE BANY 2016

  LÍNIA: SEGURETAT A LES PISCINES

  ACTUACIÓ: CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME

  PRESSUPOST:  9.989,76€

  IMPORT CONCEDIT:   7.660,00€

  [+]

 • 2018-01-10 14:40:06

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2017

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2016-2017

  IMPORT CONCEDIT: 7.437,50€

  [+]

 • 2017-12-12 15:20:39

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

  LÍNIA DE SUBVENCIÓ: EXCEPCIONALS

  ARRANJAMENT XARXA CLAVEGUERAM ALS TRAMS AV. CASAL I C/ SANTA MADRONA

  IMPORT CONCEDIT: 14.798,74 € [+]

 • 2017-08-08 14:56:46

  Programa de Festes Majors 2017

  Ja podeu consultar el Programa de Festes Majors 2017 [+]

 • 2017-07-27 12:44:12

  ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DIRECTOR/A LLAR D'INFANTS

  Consulteu els resultats del procés de selecció [+]

 • 20/07/2017

  LLAR D'INFANTS DESIGNACIÓ MEMBRES TRIBUNAL I CONVOCATÒRIA

 • 2017-06-28 14:12:58

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

  PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER ALA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

  INVERSIÓ: NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D'AIGUA

  IMPORT CONCEDIT: 2.986,79 € [+]

 • 2017-06-22 10:03:28

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

  PROGRAMA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS

  ADQUISICIÓ DE TRES DESFIBRIL·LADORS

  IMPORT CONCEDIT: 3.373,47 € [+]

 • 2017-01-25 12:40:14

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 2016

  ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:

  PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2015-2016

  IMPORT CONCEDIT: 8.837,50€ [+]

 • 2017-01-24 12:51:55

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  PROGRAMA: INVERSIÓ, GESTIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS CULTURALS I D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL

  LÍNIA: GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT PELS EQUIPAMENTS DE SERVEI AL CIUTADÀ OBERTS AL PÚBLIC

  ACTUACIÓ: GESTIÓ I FUNCIONAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL

  PRESSUPOST: 10.277,24€

  IMPORT CONCEDIT: 2.188,91€

  [+]

 • 2017-01-24 12:21:05

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

  LINIA: REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ I CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS

  ACTUACIÓ: CONTRACTE ANUAL ELIMINACIÓ ANIMALS PERIDOMÈSTICS

  PRESSUPOST:          4.154,85€

  IMPORT CONCEDIT: 2.376,74€

  [+]

 • 2017-01-20 12:56:34

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME

  [+]

 • 2017-01-17 11:25:22

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016

  PROGRAMA: PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2016

  ACTUACIÓ: DESPESA CORRENT PERÍODE 2016

  PRESSUPOST:      75.903,91€ 

  IMPORT CONCEDIT: 75.903,91€

  [+]

Agenda

RSS

Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal de la Terra AltaConsorci Administració Oberta de Catalunya


Corbera d'Ebre , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?