Ets a: Portada > Ajuntament

Informació al contribuent

Calendari Fiscal

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 27/03/2015 al 29/05/2015
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/04/2015 al 30/06/2015
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS Del 30/04/2015 al 30/06/2015
GUARDERIA RURAL Del 30/06/2015 al 31/08/2015
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2015 al 31/08/2015
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/07/2015 al 30/09/2015
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2015 al 30/09/2015

Formes de pagament

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Amb el suport de:


Corbera d'Ebre , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?